Over ons

Schrijfacties.nl

Een persoonlijke brief maakt indruk. Brieven schrijven is dan ook een beproefd actiemiddel. Doe nu ook mee met één of meerdere van de schrijf-, mail of petitie-acties die rondgaan op het internet. Help door mee te schrijven naar autoriteiten met het verzoek om onrecht te stoppen of recht te doen. Vele brieven, mails of petities samen vormen een krachtig middel om verandering af te dwingen.

Schrijfacties.nl is een website die schrijf-, mail- en petitie-acties van verschillende organisaties bundelt op 1 plek. U kunt er informatie vinden over de betreffende campagnes, handige voorbeeldmails of -brieven, contactgegevens van de instanties of personen die worden aangeschreven en links naar de organisatoren van de schrijf-, mail- of petitie-acties.

Heeft u vragen, opmerkingen, adviezen, tips of andere zaken waarover u iets kwijt wil dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

Schrijfacties.nl